ภาวุธ คือใคร? (Who is Pawoot?)

Profile ย้ายไปที่ https://pawoot.wordpress.com/resume/

ผมย้ายไปอยู่อีกแห่งครับ เพือผมตายไป เว็บนี้มันจะล่มตามผมไปด้วย ผมเลยย้ายไปอีกที่ครับ

 

==================================

 

%d bloggers like this: