การเริ่มต้นธุรกิจ

Flow การเริ่มต้นธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจจาก 1-6 สิ่งจำเป็นขององค์กรที่จะเติบโตเป็นองค์กรที่มี Innovation (ภาพด้านล่าง)     Take Noted จาก ประชุม Global Executive Camp in Japan Sep 5, 2013  

%d bloggers like this: