รู้จักรูปแบบสื่อ ที่คุณสร้างเอง และสื่อที่คนอื่นสร้างให้คุณ (Owned and Earned Media)

ไปอ่านบทความหนึ่งที่พูดถึงเรื่องรูปแบบของสื่อ ซึ่งสอนคล้องกับสื่อ Social Media อย่างมาก โดยเราสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

  1. สื่อที่เราสร้างขึ้นเอง (Owned Media) หมายถึง สื่อที่เจ้าของสร้างเอง และสามารถควบคุมการติตต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ บล็อก โซเซียลเน็ตเวิรก์ของตัวเอง
  2. สื่อที่เราซื้อ (Paid Media) หมายถึง สื่อที่เราซื้อ การลงโฆษณาในสื่อต่างๆ (Paid Media) เพื่อใช้ช่องทางในการสื่อสารหลักกับลูกค้าเป้าหมาย เช่น ซื้อลงโฆษณาใน Google, Facebook ทั้งหมดที่มีการใช้เงินในการได้สื่อมา
  3. สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media) หมายถึง สื่อที่ลูกค้าภายนอกเป็นผู้สร้างขึ้นมา โดยพูดถึง สนับสนุนสินค้าและแบรนด์ ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ลูกค้ามีส่วนร่วมและพัฒนาภายใต้ความรู้สึกนึกคิดและอัตตาของตนเอง ถือเป็นช่องทางที่ให้ลูกค้าได้สร้างสรรค์และแสดงทัศนคติต่อแบรนด์อย่างชัดเจน รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับแต่ละแบรนด์ดังกล่าวด้วย  โดยเฉพาะการพูดถึง (Comment) Like หรือ Share ใน Social Media

    บางครั้งการวางแผน และกระตุ้นให้ลูกค้าหรือคนอื่นๆ พูดถึงแบรนด์ไปในทางที่ดี ก็จะทำให้เกิดการบอกต่อ (Buzz) ไปยังคนหมู่มากได้ง่ายๆ ผ่านทางโซเชีียลเน็ตเวิรก์อย่าง Facebook, Twitter หรือ Youtube

ทีนี้คุณเองก็ต้องมาวางแผนละครับ ว่าแบรนด์ของคุณจะสื่อสารกับลูกค้าแบบไหน แต่ถ้าให้ดี คุณต้องสร้างไปทั้งสองแบบ แต่ “สื่อที่คนอื่นสร้างให้ (Earned Media)” จะเป็นสื่อที่ได้รับผลดี และกระจายออกไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง:

โฆษณา "พ็อปอัพ" บนมือถือ "น่ารำคาญ" หรือ "น่าสนใจ"
โฆษณาแบบใหม่ กับการพังเว็บ Youtube.com ด้วยเกมส์ Wario
วิเคราะห์เว็บไซต์แคมเปญ ซื้อมือถือแถมแพนเค้ก กับ “SAMSUNG L700”
เทคนิคการเช็กว่าเว็บไหนเอาอีเมล์ ของคุณไปใช้หรือขายให้กับสแปมเมอร์ (เฉพาะ gmail.com)

Comments

comments

%d bloggers like this: